Piemontský dobytok pochádza zo severozápadnej časti Talianska – z pohoria Savojských Álp z oblastí označované ako Piemonte – čo mu dalo jeho názov. Piemontské plemeno je typickým predstaviteľom mäsového dobytka stredného rámca s výrazným osvalením a jemnou kostrou. Plemeno pôvodne s trojstrannou úžitkovosťou mlieko – mäso – ťah, je od dvadsiatich rokov tohoto storočia šľachtené na mäsovú úžitkovosť. Tento proces je intenzívny najmä v posledných 40. rokoch, kedy bola stanovená Národná asociácia chovateľov Piemontského dobytka (ANABORAPI), ktorá vedie plemennú knihu a je garantom plemenárskej práce.

Plemeno je stredného telesného rámca s hmotnosťou dospelých kráv okolo 600 kg a dospelých býkov okolo 900 kg. Je požadovaná jemná kostra a koža v kombinácii s výrazným osvalením.

Vyžadovaná je pevná, ale jemná konštitúcia vyjadrená dobrou adaptáciou zvierat na rôzne prostredie, vynikajúca pastevná schopnosť, nenáročnosť na chovateľské podmienky s vysokou konverziou objemových krmív. U plemenníc je požadovaná dobrá plodnosť, ktorá je daná ľahkosťou telenia a materskými vlastnosťami, v kombinácii s dlhovekosťou (10 i viac teliat za život). Prvé telenie je vo veku 25 - 30 mesiacov. U plemenníkov je požadovaná dobrá plodnosť daná počtom narodených teliat v kombinácii s ľahkými pôrodmi. Zvieratá majú živý temperament, bez agresívnych prejavov v chovaní.

Jatočné zvieratá dosahujú solídne prírastky, pri vysokej jatočnej výťažnosti (u býkov nad 65 %, u jalovíc a krížencov – býkov nad 60 %, u kráv nad 55 %). Jatočne opracované telo sa vyznačuje nízkym podielom tuku a kostí a naopak nadpriemerným podielom „zadného“ mäsa. Mäso je charakteristickej chuti, chudé a jemné s nízkym podielom tuku.

Počítadlo návštev

Dnes 5

Včera 45

Týždenne 86

Mesačne 494

Spolu 401141