Prvé archeologické nálezy pozostatkov tohto plemena sa našli na Balkáne v okolí Mediterranean. Tu sa našli kosti primitívneho dobytka s dlhými rohami. Domestikovanie Maďarského stepného dobytka sa uskutočnilo v pohorí Karpát počas vlády kráľov Arpádovej dynastie. V tých časoch v lesoch žil vo veľkom počte dobytok podolianského pôvodu. Pre veľmi chutné mäso bol intenzívne lovený. Maďarský stepný dobytok (ďalej SD) doviezli pravdepodobne Cumani do Maďarska v 9. storočí.

Tento typ dobytka zohrával v krajine veľkú ekonomickú úlohu. V 14. – 15. storočí bol hlavným artiklom obchodovania pre jeho kvalitné mäso ale i ako ťažná sila.

Tvrdé podmienky, skromná pastva najmä počas letného obdobia a celoročný pohyb vo voľnej prírode priaznivo ovplyvnili konštitúciu a zdravie tohto dobytka, ktorý získal odolnosť, húževnatosť a tvrdosť. Toto plemeno nebolo nikdy šľachtené na produkciu mlieka a mäsa. Využívalo sa najmä ako ťažné zviera, preto jeho produkcia mlieka je nízka (2 500 l). Krížením s Maďarským Simentálom sa produkcia mlieka zvýšila. Poznáme štyri typy SD: primitívny typ, ťažný typ, mliekový a veľký farmový typ Maďarského stepného dobytka.

Charakteristické vlastnosti tohto plemena sú tvrdosť, nenáročnosť, dlhovekosť, ľahký priebeh pôrodu aj v krížení s inými mäsovými plemenami, veľmi kľudná povaha a vynikajúce materské vlastnosti. Zvlášť cenená vlastnosť je vynikajúca pastevná schopnosť aj na veľmi extenzívnych porastoch. Je neskoro dospievajúce plemeno.

Počítadlo návštev

Dnes 6

Včera 45

Týždenne 87

Mesačne 495

Spolu 401142