Plemeno vzniklo v limousinskej oblasti juhozápadného Francúzska. Táto oblasť je klimaticky pomerne drsná, nadmorská výška dosahuje až 1000 m. Až do prvej polovice 20. storočia bolo plemeno používané k ťahu.

K tejto práci boli vyberané zvieratá veľkého telesného rámca, s veľmi dobre vyvinutou svalovinou a pevným postojom, ktoré boli schopné veľkej záťaže i cez pomerne jemnú kostru. Selekcia na tieto vlastnosti dala predpoklad pre vznik typicky mäsového plemena s veľkým podielom svaloviny a nízkym podielom tuku.

Počítadlo návštev

Dnes 5

Včera 45

Týždenne 86

Mesačne 494

Spolu 401141