Súčasná podoba plemena gasconne bola vytvorená z pôvodnej populácie dobytka chovaného v francúzskych Pyrenejách, kde sa využíval ako dobytok s trojstrannou úžitkovosťou . V záprahu bol využívaný aj v lesnom hospodárstve pri zvážaní dreva. Plemenná kniha bola založená v roku 1894.

Približne pred 30-timi rokmi bol šľachtiteľský program zameraný na jednostrannú mäsovú úžitkovosť v extenzívnych podmienkach pri zachovaní vrodenej tvrdosti a odolnosti, s veľmi dobre utváranými končatinami a tvrdými paznechtami, výbornou konverziou živín z objemových krmív a ľahkou ovládateľnosťou.

Čierne sliznice poskytujú vysokú toleranciu zvierat na slnečné žiarenie a zabraňujú prenosu keratokonjunktivitídy. Uvedené vlastnosti umožňujú spásanie chudobnej vegetácie na strmých svahoch hôr vo vysokej nadmorskej výške i pri extrémnych zmenách počasia. Tým je umožnená ekonomicky efektívna produkcia kvalitného mäsa aj vo veľmi extenzívnych podmienkach.

Telesné rozmery dospelých zvierat

Kategória

Výška v krížoch
(cm)

Hmotnosť
(kg)

Prvôstky

134

520

Kravy po 3. otelení

139

660

Býky nad 3 roky

146

920

Hmotnosť mladých zvierat

Kategória

120 dní
(kg)

210 dní
(kg)

365 dní
(kg)

Jalovičky

145

225

305

Býčky

155

245

415

Počítadlo návštev

Dnes 3

Včera 45

Týždenne 84

Mesačne 492

Spolu 401139