Plemeno vzniklo na prelome 18. a 19. storočia z pôvodného žltého dobytka chovaného v tomto období vo Francúzsku. Niektoré literárne pramene hovoria o blízkej príbuznosti so simentálom. Prvé zmienky o tomto plemene pochádzajú z roku 1773. Hlavné oblastí chovu boli stredné Francúzsko v oblasti medzi riekami Seinou, Loirou, Rhônou a Alier. V podmienkach dobrej výživy a priaznivého podnebia bol prevádzaný pozitívny výber jedincov, ktorí vynikali ranosťou a predovšetkým extrémne vyjadreným mäsovým úžitkovým typom.

Pre zlepšenie ranosti a jemnosti mäsa bol v niektorých oblastiach použitý údajne i shorthorn. Plemenná kniha bola založená v roku  1864. V polovici 20. storočia bola u tohto dobytka dosahovaná vynikajúca mäsová úžitkovosť. U dospelých býkov je z tejto doby uvádzaná hmotnosť 1100 až 1200 kg, u kráv 600 až 800 kg, pri kohútikovej výške 137 cm. U mladých vykŕmených býkov je v tejto dobe uvádzaná vo veku 14 až 15 mesiacov hmotnosť 500 až 550 kg s jatočnou výťažnosťou 58 až 63 %. V súčasnej dobe je jedným z celosvetovo najrozšírenejších mäsových plemien. Plemeno charolais s priaznivými rastovými schopnosťami a jatočnou kvalitou vykrmovaných zvierat má využitie nie len v čistokrvnej plemenitbe, ale predovšetkým v úžitkovom krížení s ostatnými plemenami dobytka.

Zvieratá vynikajú veľmi dobrou výkrmnosťou, vysokým prírastkom do vyššej porážkovej hmotnosti a predovšetkým s nízkym  podielom tuku. Charakteristická je pastevná schopnosť s priaznivou spotrebou objemových krmív.

Kravy vynikajú dobrou mliečnosťou, vyjadrenou intenzívnym rastom teliat, predovšetkým do veku 120 dní. Významnou vlastnosťou je plodnosť, dlhovekosť a dobré zdravie, bez geneticky podmienených porúch. Vďaka vysokej plodnosti a rastovým schopnostiam potomstva produkuje plemeno charolais najvyššiu živú hmotnosť teliat na kravu a rok. S tým súvisí aj výskyt vyššieho percenta obtiažnych pôrodov, ktorý zvlášť v minulosti významne znižoval záujem chovateľov o toto plemeno. Obtiažnosť pôrodov je od 80. rokov hlavným selekčným kritériom.

Počítadlo návštev

Dnes 6

Včera 45

Týždenne 87

Mesačne 495

Spolu 401142