Prvé zmienky o modro sfarbenom dobytku siahajú do 19. storočia do oblasti riek Meuse a Escaut. Plemeno vznikalo predovšetkým za pomoci vtedy veľmi populárneho plemena Shorthorn, neskôr sa tiež krížilo s plemenom charolais. Okolo roku 1880 sa začalo s prvou šľachtiteľskou prácou. V praxi sa predovšetkým toto šľachtenie obmedzovalo len na výber najlepších jedincov podľa znakov zovňajšku. Táto situácia trvala až do roku 1914, keď bola všetka ďalšia práca prerušená vojnou.

Aj po vojne bol trend šľachtenia zameraný na kombinovanou úžitkovosť s vyrovnanou mäsovou a mliečnou produkciou, ktorá bola daná oficiálne schváleným chovným cieľom.

Hlavný obrat v smere ďalšieho šľachtenia nastal v rokoch 1950 – 1960, a to predovšetkým na základe zmeny ekonomických podmienok a požiadavkou trhu, ktorý začal uprednostňovať krehké a chudé mäso vhodné pre rýchle kuchynské úpravy. V tomto období sa tak najprv u býkov a potom tiež u kráv začínajú selektovať jedinci podľa osvalenia. Ďalší zlom nastal v období rokov 1960 – 1970, kedy sa šľachtenie plnou mierou sústredilo na výraznú mäsovú úžitkovosť. Výsledkom šľachtiteľskej práce je tak 80 – 85 % zastúpenia zvierat s tzv. dvojitou zmäsilosťou bedrového a krížového svalstva (double muscling). Len veľmi malé percento z celej populácie sú zvieratá kombinovaného úžitkového typu.

Počítadlo návštev

Dnes 5

Včera 45

Týždenne 86

Mesačne 494

Spolu 401141