Chov mäsového dobytka na Slovensku bol dlhé roky zabúdaným odvetvím živočíšnej výroby. Nazdávam sa, že si zaslúži rovnakú pozornosť ako chovy iných druhov hospodárskych zvierat, pretože je spôsobom produkcie potravín, zamestnania ľudí, ako aj údržby kultúrneho rázu krajiny.

Celý článok

Počítadlo návštev

Dnes 3

Včera 45

Týždenne 84

Mesačne 492

Spolu 401139