Od 1.10.2015 ZCHMD sídli na novej adrese:   

            Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo

            Novozámocká 183/408

            951 12 Ivanka pri Nitre

 

Prihlášky za člena Vás prosíme zaslať na vyššie uvedenú adresu!

FYZICKÉ OSOBY
Prihláška za člena: STIAHNI TU

PRÁVNICKÉ OSOBY
Prihláška za člena: STIAHNI TU

Prihláška do plemennej knihy: STIAHNI TU

Počítadlo návštev

Dnes 59

Včera 52

Týždenne 111

Mesačne 1018

Spolu 400126