Vážení členovia ZCHMD,

vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne koronavírusu a účinnosť oranžovej zóny protiepidemiologických opatrení v okrese Liptovský Mikuláš je predstavenstvo ZCHMD nútené zrušiť prezenčné konanie Výročnej členskej schôdze zvolanej na 16.9.2020 o 09.30 hod. - hotel Alexandra  Liptovský Ján.
 
O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať písomne či elektronicky.
 
Predstavenstvo ZCHMD
 

Počítadlo návštev

Dnes 13

Včera 61

Týždenne 74

Mesačne 1149

Spolu 395997