Vážení členovia ZCHMD,
vzhľadom k súčasnej mimoriadnej situácií si Vám dovoľujeme oznámiť, že Výročná členská schôdza ZCHMD sa v plánovanom termíne 24. apríla 2020 neuskutoční. O termíne VČS Vás budeme informovať v zmysle stanov ZCHMD a na našej web stránke.

Predstavenstvo ZCHMD

Počítadlo návštev

Dnes 7

Včera 40

Týždenne 153

Mesačne 1285

Spolu 385928